אולפן הקלטות
הזמנת אולפן
בחר סוג אולפן:
מספר משמרות רצוי:
דרישות נוספות:
מידע אודות הפרוייקט
שם הפרוייקט
חברת הפקה
האם הפרוייקט כבר נערך בזינקו? כן    לא
אם כן, ניתן ללג על הסעיפים הבאים ולשלוח את הטופס.
אם לא, נא למלא את הפרטים הבאים:
מפקיד או איש קשר*
מספר טלפון*
מספר פקס
דואר אלקטרוני*
כתובת